Obavijest o obradi i zaštiti osobnih podataka vezano za privole

(dalje: „Obavijest“)

Društvo YASENKA d.o.o. je predano održavanju međusobnog odnosa povjerenja putem poštovanja i zaštite Vaše privatnosti i Vaših osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (dalje: „GDPR“).

Tko smo mi?

YASENKA d.o.o., OIB 23757946570, sa sjedištem u Vukovaru (Grad Vukovar), Dvanaest redarstvenika
2/c (dalje: „Društvo“, „mi“) je voditelj obrade za postupke obrade osobnih
podataka koji se provode putem ovih internetskih stranica.
YASENKA d.o.o., je voditelj obrade što znači da odlučuje zašto i na koji način će podaci
biti korišteni.

Obrada osobnih podataka

Prema primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka, pojam „osobni podaci“ koristi se za sve
podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik“).
Funkcioniranje internetske stranice uobičajeno podrazumijeva primjenu računalnih sustava i softverskih
rješenja kojima se prikupljaju podaci o korisnicima internetskih stranica i njihovim uređajima, a spremanje
i prijenos takvih informacija se vrši automatski prilikom primjene internetskih komunikacijskih protokola.

Općenito govoreći, putem kolačića i drugih tehnologija koje omogućuju ovakav način prikupljanja podataka,
Društvo prikuplja podatke o računalu kojim se koristite kako biste pristupili našoj internetskoj stranici.
Navedeni podaci mogu uključivati lokaciju, tip preglednika, vrijeme pristupa i adrese internetskih stranica
te informacije o Vašim aktivnostima na našoj internetskoj stanici (npr. proizvodi koje pregledavate).
Društvo će ovakve podatke upotrijebiti za dobivanje statističkih informacija o načinu korištenja naših
internetskih stranica te osiguranja ispravnog rada i poboljšanja internetskih stranica.

Nadalje, prilikom Vašeg korištenja ovim internetskim stranicama, Društvo također može prikupljati i
obrađivati podatke povezane s Vama kao pojedincem, a koji podaci omogućuju Vašu identifikaciju, bilo izravno
ili zajedno s dodatnim informacijama, kada ih Vi odlučite pružiti (npr. kada se prijavite na newsletter ili
analizirajući Vaše aktivnosti na internetskoj stranici na temelju podataka koje su prikupili kolačići.
Općenito, više o obradi osobnih podataka od strane Društva možete saznati u Izjavi o načinu prikupljanja,
zaštiti i korištenju osobnih podataka.

Društvo može obrađivati Vaše osobne podatke kada ih Vi odlučite pružiti prijavom na
newsletter i prihvaćanjem kolačića koji omogućavaju analizu aktivnosti na internetskoj stranici.

Koje su svrhe i pravne osnove obrade?

Društvo može koristiti osobne podatke koje prikupi putem svoje internetske stranice, u sljedeće
svrhe:

· Društvo obrađuje adresu elektroničke pošte za slanje newslettera o novostima i ponudama. Newsletter
primate samo ako ste to dobrovoljno zatražili, uz davanje privole. Nikada niste obvezni dati privolu Društvu
za upotrebu Vaših osobnih podataka u ove svrhe te, ako odbijete dati privolu, za Vas neće biti nikakvih
štetnih posljedica. U bilo kojem trenutku možete se jednostavno odjaviti s naše newsletter liste odabirom
mogućnosti na dnu svakog newslettera, te Vam nakon toga više nećemo slati newsletter.

· Postavljanje i unaprjeđenje online kataloga proizvoda i pružanja informacija, oglasa i ponuda
koje su relevantne za Vas na svojim internetskim stranicama. Obrada za ove potrebe temelji se na Vašoj
privoli prikupljenoj putem kolačića. Nikada niste obvezni dati privolu Društvu za upotrebu Vaših osobnih
podataka u ove svrhe te, ako odbijete dati privolu, za Vas neće biti nikakvih štetnih posljedica. Također,
svaku privolu koju ste dali, možete povući u bilo kojem trenutku izmjenom postavki kolačića. Više
informacija o kolačićima možete naći u Obavijesti o kolačićima.

Prikupljene podatke će Društvo obrađivati u svrhu u koju su dani i o kojoj ste obaviješteni.

Društvo temeljem privole obrađuje osobne podatke u sljedeće svrhe:

· slanje newslettera

· postavljanje i unaprjeđenje online kataloga proizvoda i internetskih stranica
Društva

te pružanje informacija, oglasa i ponuda koje su relevantne za Vas

Pravna osnova za obradu:

· privola ispitanika

S kim dijelimo Vaše osobne podatke?

Društvo može, uz obvezu zadržavanja povjerljivosti, dijeliti podatke s pouzdanim partnerima
(uključujući i partnere navedene na ovim internetskim stranicama) te izvršiteljima obrade koji primjenjuju
odgovarajuće tehničke i sigurnosne mjere za osiguravanje zaštite osobnih podataka, za potrebe izrade
statističke analize, omogućavanje administrativne i tehničke podrške, organizaciju dostave ili slične
potrebe.

· Također možemo dijeliti Vaše osobne podatke s nadležnim državnim tijelima koja će ih obrađivati u okviru
obavljanja njihovih poslova iz zakonom utvrđenog djelokruga kada je takva naša obveza propisana primjenjivim
zakonodavstvom te sukladno njihovim zakonskim ovlastima, kao i s vanjskim savjetnicima i s drugim
privremenim zaposlenicima koji su obvezani na povjerljivost.

Naše internetske stranice koriste Google Analytics, uslugu internetske analize koju pruža Google LLC
(“Google”). Google Analytics koristi kolačiće za analizu Vašeg korištenja mrežnog mjesta. Informacije koje
generira kolačić o Vašoj upotrebi internetskih stranica prenose se u Sjedinjene Američke Države. Američko
ministarstvo trgovine potvrdilo je da je Googleov certifikat za Sustav zaštite privatnosti u skladu sa
uvjetima zaštite osobnih podataka. Za više informacija, pogledajte Pravila o privatnosti i sigurnosti
podataka na sljedećem linku: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Moguć je prijenos Vaših osobnih podataka na server u Švicarskoj koja se smatra zemljom koja ima primjerenu
(adekvatnu) razinu zaštite osobnih podataka. (Više na https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_hr
)

Ako će se javiti potreba za prijenos drugih osobnih podataka izvan Europskog gospodarskog prostora, o tome
ćemo obavijestiti ispitanika, postupit ćemo kako to nalažu važeći zakoni i propisi te osigurati da su osobni
podaci i prava ispitanika primjereno zaštićeni odgovarajućim zaštitnim mjerama.

Vaše Osobne podatke dijelimo samo s onima s kojima ih je nužno dijeliti za ostvarenje
svrhe te koji osiguravaju dovoljnu razinu zaštite.

Koja su Vaša prava?

Osim ako se na njih ne primjenjuju iznimke prema važećim zakonima i propisima o zaštiti
podataka, kao ispitanik, imate sljedeća prava u pogledu svojih osobnih podataka:

• Pravo na informiranje;

• Pravo na pristup;

• Pravo na ispravak;

• Pravo na brisanje;

• Pravo da u bilo kojem trenutku povučete privolu ako se obrada odvija na temelju privole;

•Pravo na prenosivost podataka;

• Pravo na ograničenje obrade;

• Pravo na prigovor;

• Pravo na pritužbu nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).

U slučaju da odlučite ostvariti jedno od gore navedenih prava, bez nepotrebnog odgađanja ćemo postupiti po
zahtjevu. Također, pružit ćemo informacije o poduzetim radnjama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom
slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Taj se rok može prema potrebi produljiti za dodatna
dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Obavijestit ćemo o svakom takvom produljenju, u
roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja. Te informacije se pružaju bez
naknade.

Ako su zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, zadržavamo
pravo:

 

· naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove postupanja po zahtjevu; ili

 

· odbiti postupiti po zahtjevu.

Vaša prava su:

· Pravo na informiranje

· Pravo na pristup

· Pravo na ispravak

· Pravo na brisanje

· Pravo u bilo kojem trenutku povući privolu

· Pravo na prenosivost podataka

· Pravo na ograničenje obrade

· Pravo na prigovor

· Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Sigurnost Vaših osobnih podataka

Upotrebljavamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu podataka od neovlaštenog
pristupa, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe Vaših osobnih podataka.
Provodimo tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali odgovarajuću razinu
zaštite osobnih podataka.

Čuvanje osobnih podataka

Pohranjujemo Vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe
predmetne obrade, odnosno obično na razdoblje ispunjenja ugovornog odnosa s našim partnerom ili na razdoblje
koje važeće zakonodavstvo izričito propisuje. Međutim, pohranit ćemo podatke na dulje razdoblje, ako moramo
postupati po bilo kojim pritužbama u vezi s pruženim uslugama ili ako moramo zaštititi interese Društva u
vezi s potencijalnom odgovornošću Društva.

Ako obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju Vaše privole, takvi osobni podaci obrađivat će se samo za
vrijeme trajanja privole koju u svakom trenutku možete povući. Ako to učinite, prestat ćemo obrađivati te
osobne podatke.

Čuvamo Vaše podatke koliko je potrebno za ispunjenje svrhe ili koliko je
propisano.

Hoće li se ova Obavijest mijenjati?

Neprestano pratimo i poboljšavamo naše prakse zaštite podataka. Zbog tih kontinuiranih izmjena,
izmjena u zakonu i promjenjive prirode tehnologije, naše prakse zaštite podataka povremeno će se mijenjati.
Stoga Vas potičemo da provjeravate ovu stranicu zbog mogućih novih ažuriranja.
Ažurirat ćemo ovu Obavijest prema potrebi.

Kontakt informacije

Možete nam se obratiti na:

webshop@yasenka.hr

Slobodno nam se obratite s pitanjima.

Ova Obavijest je posljednji put ažurirana u lipnju 2019.

Politika privatnosti i kolačića
5% Discount
No prize
Next time
Almost!
10% Discount
Free Ebook
Get your chance to win a prize!
Enter your email address and spin the wheel. This is your chance to win amazing discounts!
Our in-house rules:
  • One game per user
  • Cheaters will be disqualified.