Proizvodnja

Proizvodnja

Tri proizvodna odjela: za polukrute, nesterilne tekuće i krute oralne oblike.

MODERNA TEHNOLOGIJA

Naša
snaga

Proizvodnja u Yasenki dijeli se na tri odjela, ovisno o farmaceutskom obliku: polukruti, nesterilni tekući i kruti oralni oblici. Proizvodnja počinje u suvremenom prostoru vagaonice opremljenom vagama i komorom za vaganje pomoću koje se osigurava zaštita polaznih sirovina i djelatnika proizvodnje. Komora, ispod koje se provodi vaganje, kontinuirano usmjerava zrak prema setu filtera te time onemogućava unakrsnu kontaminaciju sirovina i štiti operatera pri provođenju vaganja. Svi prostori proizvodnje u kojima je proizvod u kontaktu sa zrakom ispunjavaju uvjete GMP klase D, što znači da se zrak konstantno filtrira kroz visoko učinkovite filtere. U svakom pojedinačnom prostoru klase D neprestano se kontroliraju temperatura, vlaga i tlak pomoću centralnoga sustava koji u slučaju odstupanja sustavom SMS dojave u svakom trenutku alarmira Tehničku službu.

Linija za proizvodnju tekućih oblika omogućava sigurnu i efikasnu proizvodnju u zatvorenom sustavu.

U potpunosti prilagođena proizvodnim prostorima, uklapa se u automatizirani sustav proizvodnje, punjenja i sekundarnog opremanja tekućih nesterilnih oblika. Proizvodnja polukrutih oblika provodi se na vakuum mješaču s rotor stator homogenizatorom koji osigurava proizvodnju svih polukrutih oblika u skladu sa zahtjevima Dobre proizvođačke prakse te proizvodnju prema najnovijim trendovima u području kozmetike.

Proizvodna oprema nabavljena je od poznatih svjetskih proizvođača, a kvalifikacija opreme provedena u skladu sa zahtjevima Dobre proizvođačke prakse. Svi procesi u skladu su sa standardnim operativnim procedurama i proizvodnom dokumentacijom. Proizvodne linije čiste se CIP (”clean in place”) sustavom.

U tvornici su instalirani sustav za proizvodnju i distribuciju čistog komprimiranog zraka te sustav za proizvodnju i distribuciju pročišćene vode koji su validirani i kontrolirani.

MASTI I ULJA

Tekući
pripravci

Tekući nesterilni oblici su pripravci različitih namjena koji se proizvode i primarno opremaju u prostorima GMP klase D. Automatizirana linija za proizvodnju povezana sa strojem za punjenje omogućuje proizvodnju i punjenje tekućih oblika u zatvorenom sustavu. Sustav opremljen nizom senzora osigurava sigurnu i kvalitetnu proizvodnju.

Proizvodnja tekućih nesterilnih oblika (sirupi, otopine, tinkture) odvija se na liniji koja se sastoji od spremnika za izradu otopine i spremnika za čuvanje otopine prije doziranja. Doziranje se odvija na stroju za punjenje i zatvaranje bočica, a sekundarno opremanje na liniji za etiketiranje i jedinično pakiranje.

Linija za proizvodnju tekućih oblika

Linija se sastoji od spremnika za izradu, pumpi, seta filtera i spremnika za čuvanje. Spremnik za izradu opremljen je mješačem i dvostrukim plaštom za grijanje i hlađenje proizvoda. Pripremljeni se proizvod pomoću pumpe filtrira preko seta filtera do spremnika za čuvanje.

500l

MAKSIMALNI RADNI VOLUMEN

Stroj za punjenje bočica, CAM

Stroj za punjenje bočica automatski je povezan sa spremnikom za čuvanje tekućih oblika te zajedno sačinjavaju zatvoren sustav. Punjenje se provodi pomoću 6 dozirnih pumpi uz automatizirano zatvaranje bočica te provjerom prisutnosti zatvarača.

100l

BOČICA U MINUTI

Stroj za etiketiranje, BBK

Stroj za etiketiranje povezan je transportnom trakom s punilicom sirupa te je moguća provedba povezanog primarnog i sekundarnog opremanja. Stroj je opremljen kamerom za provjeru kontrolnih podataka i senzorima za provjeru prisutnosti etikete u svrhu smanjivanja mogućnosti pogrešnog označavanja proizvoda.

100l

BOČICA U MINUTI

Stroj za kartoniranje CAM

Stroj omogućuje provedbu poluautomatskog jediničnog opremanja proizvoda u kartone. Provodi automatsko dodavanje uputa. Opremljen je senzorima za provjeru pharma koda na kartonima i uputama, čime se smanjuje mogućnost pogrešnog opremanja.

70

PROIZVODA U MINUTI

KREME, MASTI I GELOVI

Polukruti
pripravci

Polukruti oblici proizvode se u prostorima GMP klase D. Visokokvalitetna oprema omogućava proizvodnju najsloženijih krema, masti i gelova. Ispunjavanjem strogih zahtjeva i praćenjem smjernica Dobre proizvođačke prakse postiže se sigurna i kvalitetna proizvodnja farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda.

Proizvodnja polukrutih oblika (kreme, masti, gelovi) odvija se u vakuum mješaču s rotor/stator homogenizatorom, a punjenje na punilici koja, ovisno o potrebi, može puniti i zatvarati metalne ili plastične tube različitih volumena. Sekundarno opremanje odvija se na stroju za opremanje u jedinična pakiranja.

Politika privatnosti i kolačića
5% Discount
No prize
Next time
Almost!
10% Discount
Free Ebook
Get your chance to win a prize!
Enter your email address and spin the wheel. This is your chance to win amazing discounts!
Our in-house rules:
  • One game per user
  • Cheaters will be disqualified.